BYGGLOVFRÅGOR

BYGGLOVFRÅGOR

I kommunens bygglovhandläggning prövas de lagstadgade kraven mot den enskilde invånarens intressen. Vi erbjuder rådgivning gällande bygglov, Attefallshus, förhandsbesked och strandskyddsdispenser. Vi bistår med tolkning av Plan- och bygglagen och hjälp med ansökningshandlingar.
Fick du inte ditt bygglov? Vi hjälper dig att komma vidare!