FASTIGHETSBILDNING

FASTIGHETSBILDNING

Vi bistår med rådgivning inom alla slags lantmäterifrågor. Uppdragen kan handla om avstyckningar, sammanläggningar, klyvning, fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter eller servitut.

FASTIGHETSRÄTTSLIG RÅDGIVNING

Behöver ni stöd i en lantmäteriförrättning? Vi utför lämplighetsprövningar, hjälper er med ansökningshandlingar och upprättar överenskommelser.
Önskar ni hjälp med att utreda en samfällighet, eller att lösa en gränstvist? Kontakta oss så hjälper vi er!