FASTIGHETSFÖRTECKNINGAR

FASTIGHETSFÖRTECKNINGAR

Förteckningar över fastighetsägare och rättighetsinnehavare behövs vid planarbete och utbyggnad av infrastruktur såsom väg-, järnväg-, och ledningsutbyggnad. Vi hjälper er att ta fram fastighetsförteckningar som redogör för rådande fastighetsrättsliga förhållanden och sakägarkretsen.