MARKFÖRHANDLING

MARKFÖRHANDLING

När en fastighet ska utvecklas krävs ofta marköverlåtelser och rättighetsupplåtelser. Det kan handla om att genomföra en detaljplan, bilda ett naturreservat eller skapa en rättighet eller en gemensamhetsanläggning. Vi har kunskap om de juridiska möjligheterna och förståelse för de värdedrivande faktorerna, och bistår såväl enskilda som myndigheter och företag.