VÄRDEINTYG FÖR LAGFART

Vi upprättar värdeintyg enligt Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.